Presentació Centre D’Empreses Creatives de Sitges

El Centre d’Empreses Creatives, situat al Sitges Centre de Disseny, ocupa 400 m2 de la primera planta del Sitges Centre de Disseny, i té una capacitat per a 10 mòduls. El Cd’EC ofereix un despatx a un preu de lloguer amb condicions avantatjoses i la possibilitat de compartir serveis comuns com sales de reunions, formació i secretaria.
El Cd’EC esdevé una […]

Cat / Eng / Esp
This website uses cookies and third party services.This website uses cookies and third party services.This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept